Onze assessmentpraktijk rust mede op wetenschappelijke inzichten en eigen publicaties daarover. Zo verschenen eerder “Leiden of Lijden” (2000), “Brevet van Leiderschap” (2004), “Kleur bekennen” (2009) en “Leiderschap kun je leren” (2013). Het nieuwste boek gaat over “De Kunst van Zelfreflectie”(2023) dat nu besteld kan worden.

De Kunst van Zelfreflectie

Ons gedrag is een mix van temperament, drijfveren, emoties, overtuigingen en kwaliteiten. De inzet daarvan bepaalt ons succes in werk en leven. Daarbij is zelfreflectie essentieel.

De Kunst van Zelfreflectie is een boek voor iedereen die sturing wil geven aan eigen leven en werk in een tijd waarin polarisatie, grensverkenning en informatiedrukte de toon zetten.

De reden voor zelfreflectie ligt bij de verantwoordelijkheid van executives en professionals voor hun organisatie en hun morele plicht zich bewust te zijn van de effecten van hun gedrag. Dit geldt des te meer voor politici en bestuurders.

Hoe gaan we om met informatie, macht en vertrouwen? Hoe zien we de werkelijkheid en hoe beïnvloeden onze persoonlijkheid en belangen ons contact met anderen? Welke rol spelen onze schaduw, emoties en denkstijlen daarbij, en hoeveel invloed hebben we daar op?

De schrijvers brengen op een overzichtelijke manier patronen in onze persoonlijkheid en in ons gedrag in beeld.

De rode draad wordt gevormd door de beantwoording van drie levensvragen. Om gedrag te ontwikkelen dat werkt, brengen ze het tot de kern terug: drijfveren, coping strategieën en overtuigingen. Deze laten zien waar we ons bed voor uitkomen, hoe we omgaan met onze emoties en hoe we denken over onszelf en de wereld om ons heen. Het boek legt uit waar we de antwoorden op die levensvragen in de gelaagdheid van ons eigen repertoire kunnen vinden en hoe we daarmee tot zelfreflectie en ontwikkeling komen.

De Kunst van Zelfreflectie is een boek voor:

  • coaches en hun coachees
  • intervisiegroepen
  • opleidingen
  • iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor de invloed die hij of zij uitoefent
  • mensen op een formele machtspositie
  • veranderingsprocessen
  • executives, professionals en toezichthouders
  • teams

U kunt het boek in paperback of als eBoek bestellen.

Bestel het boek hier

Wilt u meer weten

Over prijzen, accreditatie van coaches en/of specifieke producten?

neem contact op met Paul Ansems