Onyx4People is een netwerkorganisatie waar zelfstandige coaches met uiteenlopende werkgebieden en kwalificaties aan zijn verbonden.

Paul Ansems portretfoto

Paul Ansems

Paul is de eigenaar van Onyx4People. Hij was achtereenvolgens twintig jaar management consultant en partner bij een big four firma, interim manager, twaalf jaar bestuursvoorzitter in een ziekenhuis en directeur en aandeelhouder van privéklinieken en joint ventures Parallel hieraan gedurende vijfentwintig jaar toezichthouder en commissaris in culturele, commerciële en zorgorganisaties en de afgelopen twintig jaar ook leiderschapscoach.

Hij gaf les aan universiteiten en hoge scholen over leiderschap, waar hij ook verschillende boeken over publiceerde. Hij deed zijn eigen hands on ervaring op met professionele en executieve vraagstukken in binnen- en buitenland, in verschillende sectoren en aan alle kanten van de boardroom tafel.

Op basis van zijn veertig jaar ervaring heeft Paul het HCI datamodel ontwikkeld en zorgt hij voor het up-to-date houden daarvan. In Onyx4People werkt hij als assessor en counselor van coaches.

Marjon Groeneveld portretfoto

Marjon Groeneveld

Marjon is een ervaren organisatiepsycholoog en heeft haar sporen verdiend in directie- en managementfuncties binnen gemeenten en de zorg. Zo was zij interim bestuurder van een revalidatiecentrum, vervulde de rol van directeur bij een GGZ organisatie en werkte als manager bij een gemeentelijk indicatiebureau.

Vanuit oprechte belangstelling voor hoe mensen hun kracht en inspiratie bundelen en vormgeven in hun (werkzame) leven, richt zij zich inmiddels geruime tijd met veel plezier op de professionele ontwikkeling van mens en organisatie. Het begeleiden van transitieprocessen behoort tot haar corebusiness.

Daarnaast is zij werkzaam  als adviseur en coach van bestuurders en toezichthouders in de zorg. Voor artsen en ziekenhuismanagers begeleidt zij intervisiebijeenkomsten en coach-trajecten. Haar werkzaamheden verricht zij in Nederland, de Nederlandse Antillen en België.  Marjon  heeft na  haar universitaire studie psychologie aan de Universiteit Utrecht, aanvullende managementopleidingen gevolgd en is gecertificeerd (loopbaan-)coach, Auditor IFMS en Actor ACT.

Dorothé Lamers portretfoto

Dorothé Lamers

Dorothé is een ervaren bestuurder, toezichthouder en senior consultant. Zij startte haar loopbaan als HR-adviseur bij gemeentes, zorginstellingen en verschillende adviesbureaus. Naast haar werk rondde zij haar studie Bedrijfskunde af aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ze was als bestuurder verbonden aan Hoge Scholen en ROC’s. Sinds 2011 vervult Dorothé interim-opdrachten, begeleidt zij transitieprocessen en adviseert zij bestuurders, toezichthouders en commissarissen in het publieke domein en in het bedrijfsleven.

Daarnaast was Dorothé ruim 5 jaar verbonden aan een executive searchbureau en gespecialiseerd in het aantrekken van toezichthouders. Momenteel vervult zij verschillende adviesopdrachten in de zakelijke dienstverlening en in de zorgsector.

Rieteke Nijhoff portretfoto

Rieteke Nijhof

Rieteke Nijhof werkt met Onyx4people samen op het gebied van Human Capital Imaging assessments. Als adviseur, assessor en analytisch coach houdt Rieteke zich bezig met het identificeren en ontwikkelen van bewust en onbewust talent binnen organisaties, teams en bij individuen. Daardoor wordt de X-factor voor verdere ontwikkeling blootgelegd en ‘verstopt’ talent zichtbaar.

Rieteke onderzoekt, begeleidt en coacht leiders en experts die ambitieus zijn, zich uitgedaagd voelen en tegelijkertijd zelfbewust en in balans (willen) zijn. De beste versie van je zelf worden, daar gaat haar om: voor zichzelf en voor de mensen waar zij mee samenwerkt.

Haar favoriete citaat: ‘Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt je roeping!’

Rob van Viegen

Rob van Viegen heeft twee grote fascinaties; menselijk gedrag en vliegen. Hij werkt al 35 jaar met mensen en als coach helpt hij anderen effectiever te worden in hun gedrag. Hij traint kleine groepen mensen in super effectief communiceren en samenwerken aan boord van zijn Boeing 737 Flight simulator.

Zijn focus is gericht op wat er aanwezig is aan talenten en kwaliteiten om daar optimaal gebruik van te maken. Bewustzijn van wat u met uw gedrag wilt bereiken maakt het mogelijk om u zo te gedragen dat u het resultaat krijgt wat u wilt.

Rob is filosoof, coach en trainer voor effectief gedrag. Hij is begonnen als fysiotherapeut en raakte heel snel gefascineerd door de manier waarop mensen met zichzelf omgaan. Na zijn studie Wijsbegeerte heeft hij Chinese Filosofie gestudeerd, een psychosociale opleiding gedaan en hij is gecertificeerd coach.

Anouk Wauthle portretfoto

Anouk Wauthlé

“Ieder mens is uniek en waardevol, met een scala aan talenten en mogelijkheden. Bewustwording hiervan is de eerste stap naar persoonlijke ontwikkeling en verwezenlijking van je potentieel.”

Zelf put ik hierbij uit uitgebreide psychotherapeutische kennis en jarenlange ervaring als arbeids- en organisatie psycholoog.

Wilt u meer weten

Over prijzen, accreditatie van coaches en/of specifieke producten?

neem contact op met Paul Ansems