Privacy Statement

Elk rapport is opgesteld door op de gebruikte testen geaccrediteerde assessoren en overeenkomstig de beroepsethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Het rapport is zo goed mogelijk afgestemd op de vraagstelling en is daarom alleen bruikbaar voor de doelstelling waarvoor de inventarisatie is opgezet. Het is uitsluitend bestemd voor de kandidaat. De kandidaat heeft het recht als eerste te worden geïnformeerd en kan ter zake van het rapport bij ons alle relevante informatie opvragen. Alleen met en na toestemming van de kandidaat kan dit rapport aan derden ter inzage en ten behoeve van besluitvorming worden aangeboden. Het bewaren van rapporten dient te allen tijde op een discrete wijze en conform de richtlijnen in de AVG te gebeuren zodat de privacy van de kandidaat blijvend wordt en is gewaarborgd. De bevindingen en conclusies in een rapport hebben een geldigheidsduur van 24-36 maanden, afhankelijk van het ontwikkelingstempo van de kandidaat.