Onyx4People levert op aanvraag verschillende soorten rapporten. Deze zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Rapportenoverzicht

Individuele rapporten

HCI-Individueel
Persoonlijke repertoire
Functioneel repertoire
Drijfveren
Grafiekenset (zonder rapport)
Young Professionals
Mid Career
Derde fase
Additie met 360-graden feedback

Teamrapporten

Teamklimaat
HCI-Team
Persoonlijke repertoire Team
Functionele repertoire Team

Cultuurrapporten

Organisatiecultuur

360-graden feedback

De met de inventarisatie verkregen inzichten kunnen ook aan 360-graden inventarisaties worden gespiegeld door middel van het invullen van een (LSI-2) vragenlijst door respondenten over de coachee.

Teamklimaat

Wanneer coaches geen volledige individuele HCI inventarisaties willen laten uitvoeren en zij toch voor een team een zelfevaluatie en/of performancemeting willen ondersteunen met geïnventariseerde en geobjectiveerde feedback, is ook een GSI meting mogelijk op het teamklimaat.

Met de GSI-vragenlijst brengt een team de eigen groepsstijlen in beeld. Deze vormen een afspiegeling van de manier waarop teamleden samenwerken en taken uitoefenen. Het GSI rapport beschrijft wat het teamklimaat is, welke effecten dit heeft op het functioneren van  het team, welke persoonlijke stijlen van afzonderlijke teamleden en/of welke organisatiecultuur invloed hebben op de effectiviteit van het team, en welke interventies in het gedrag het team een hogere performance kunnen opleveren.

Teamklimaat inventarisaties kunnen goed samengaan met een communicatietraining. Onyx4Peope werkt samen met Yellow Wings waar teams een één- of meerdaagse communicatietraining kunnen volgen. Zie verder bij ‘ons netwerk’.

Organisatiecultuur

Leidinggevenden oefenen met hun leiderschapsstijl (onbewust) invloed uit op de organisatiecultuur. Wanneer leidinggevenden ‘onverbloemd’ willen weten hoe hun persoonlijke en functionele repertoire de organisatiecultuur beïnvloedt, kan een, eventueel op HCI aanvullende, inventarisatie worden uitgevoerd die de huidig ervaren, en de (door de organisatie of het desbetreffende organisatieonderdeel) gewenste organisatiecultuur in beeld brengt. Met OCI vragenlijsten worden deze beide beelden geïnventariseerd. De uitkomsten kunnen worden gespiegeld aan het (persoonlijk en functioneel) repertoire van individuele coachee(s).

Wilt u meer weten

Over prijzen, accreditatie van coaches en/of specifieke producten?

neem contact op met Paul Ansems